Dag 2

rh-webEthiopia2016

Dag 2

Pasientbehandling med 5. års tannlegestudenter som assisterer og observerer. TUG ønsker at det ikke kun skal være bidrag av dentalmaterialer og utstyr, men også utveksling av faglig og klinisk erfaring. Studentene er flinke faglig, men mangler klinisk erfaring på grunn av begrenset utstyr og materialer. Derfor ønsker vi å involvere tannlegestudentene mest mulig og dette er en del av samarbeidsavtalen med Universitetet i Addis Abeba. Studentene virker å sette pris på det.