Tannhelse Uten Grenser

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon (forening) som arbeider for å fremme oral helse.

Les mer om hvordan vi jobber for bedre tannhelse!

Les mer

Årets prosjekt er i gang!

Årets hjelpeprosjekt i Etiopia har endelig startet! Vi er et team med tannhelsearbeidere som er her for å lære opp lokalt tannhelsepersonell, utføre pasientbehandling (med fokus på å redde tenner fremfor å trekke de), opplæring til forebygging og for å utveksle faglig erfaring.

Teamet består i år av 5 tannleger, 2 tannpleiere og en tanntekniker. Sammenhengen mellom oral helse og systemisk helse blir stadig mer akseptert; sykdommer i munnen kan føre til sykdommer i resten av kroppen. Med et tverrfaglig samarbeid med fokus på forebygging, kan vi hjelpe flere mer effektivt for bedre helse og livskvalitet.

Frivillighetsarbeid koster penger, og vi trenger din hjelp for å kunne hjelpe andre – og dekke utgifter direkte knyttet til prosjektet. Teamet betaler alle personlige utgifter (reise, opphold, osv.) for prosjektet fra egen lomme. Alle bidrag vil gå uavkortet til den ideelle organisasjonen Tannhelse Uten Grenser. Hjelp oss å hjelpe andre!

Vipps: 105 889

Bankkonto: 8601 66 06032

Følg prosjektet på Instagram: @tannhelseutengrenser

Facebook: www.facebook.com/Tannlegeutengrenser/ , og her på nettsiden!

- følg oss på Facebook

5 days ago

Tannhelse Uten Grenser

Dag 5: Revival 🇯🇲
Vi møtte vår kontaktperson Colin King, rektor på Revival Primary School. Skolen ligger sør på vest-kysten av Jamaica, et område som ikke har sett mange turister og med mye fattigdom. Barna som går på skolen kommer fra familier som brødfør seg på fiske og jordbruk. Rektoren er svært engasjert og dyktig og har gjort en stor forskjell fra da han tok over for 2 år siden. Han har innført en rekke tiltak som har hevet kompetansen hos elevene og på siste nasjonale eksamen leverte elevene et resultat som var i det øvre sjiktet.
Colin King fortalte at elevene på barneskolen ikke har hatt noe tannhelseoppføging og at det har vært rapportert om elever som har klaget på tannpine og konsenrasjonsvansker under skolehverdagen. Han ønsker derfor at vi skal ha skolen med i vårt prosjekt. Interessen var stor for å implementere tannbørsteprosjektet i skolen samt at vi gjennomfører screeningundersøkelser og behandling av barna med behandlingsbehov. For at et tannbørsteprosjekt skal være gjennomførbart er vi avhengige av gode samarbeidspartnere noe vi har funnet hos de ansatte ved denne skolen.
Lokalbefolkningen ønsker å gi oss noe tilbake som takk for hjelpen vi gir til barna deres. Gjennom å tilby gratis overnatting og måltider i prosjektperioden i Revival, viser de hvor mye vårt bidrag betyr for dem. Gjensidig takknemlighet ♡
#dentalhealthwithoutbordersnorway #dentalhealthwithoutborders #tugnorway #tannhelseutengrenser #tug @ Jamaica
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Tannhelse Uten Grenser

Dag 4: St. Antonio Kitchen Soup i Negril🇯🇲

Rotary klubben i kystbyen Negril har en sterk synlig lokal tilstedeværelse og respekt blant de fattige. De driver blant annet et åpent hus hvor barn som ellers ikke ville hatt muligheten til å gå på skolen, får gratis frokost og transport til skolen. De får også skoleuniform og skrivesaker til en redusert pris.

De fattige voksne i dette området blir tilbudt suppe og huset blir derfor kalt "St.Antonys Kitchen Soup". Vi møtte flere av barna og ble fortalt at ingen av dem hadde vært hos tannhelsepersonell før. Etter en rask titt i munnen kunne vi observere flere store kariesangrep. Barna kunne også peke tydelig der det gjorde vondt og noen av dem fortalte om vanskeligheter med å spise normalt.

Vi ønsker å implementere et "Tannbørsteprosjekt"; tannpuss i skolehverdagen til disse barna, samt gi dem opplæring i profylakse og kosthold. Det er også såpass stort behov for behandling blant skolebarna at vi også ønsker å tilby klinisk behandling. Planen er å sette opp et større telt i gården her og hjelpe med vårt mobile utstyr.

#jamaica #oralhealth #dentalhealthwithoutborders #tug #tannhelseutengrenser @ Jamaica
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Tannhelse Uten Grenser

Dag 2+3: Maggoty🇯🇲

Etter en 1,5 timers kjøretur fra Manchester kom vi til den lille fjell landsbyen Maggoty i Regionen St. Elisabeth. Her ble vi tatt svært godt i mot av nonnene som driver klinikken «Holy Spirit Clinic». De fortalte at mangelen på tannhelsepersonell og utstyr stort. Klinikken har kun utstyr til trekking av tenner, noe som av mange på bygdene her i Jamaica sees på som den eneste rette måten å bli kvitt et smerteproblem på.

Vi besøkte små boplasser i fjellområdene rundt denne klinikken, hvor vi møtte mange av menneskene som mangler et helsetilbud. De fleste av barna vi møtte hadde synlig nedkarierte tenner og mange av de voksne hadde tannmangel og kunne fortelle at de slet med å få i seg mat og prate.

Ved neste prøveprosjekt i august kommer vi til å bo på nonneklosteret og utføre gratis tannbehandling til lokalbefolkningen samt gi opplæring i oral hygiene.

#jamaica #oralhealth #dentalhealthwithoutborders #tug #tannhelseutengrenser
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Tannhelse Uten Grenser

Dag 1: Mt. Pleasant 🇯🇲

Vi møtte vår sjåfør Wayne Johnson på flyplassen, etter 3 timer på kronglete og svært smale veier endte vi opp i fjellene og til landsbygda Mt. Pleasant i regionen Manchester. Her fikk vi se en helt annen Jamaica enn hva som møtte oss da vi gikk av flyet og kjørte gjennom de turistifiserte gatene. Lange avstander mellom hvert hus, lange avstander til vannkilde og skole. Kontaktpersonen vår her kjenner lokalsamfunnet godt og kunne fortelle at de fleste av barna i området aldri har besøkt tannhelsetjenesten før. Dette kommer av lange og kostbare avstander og at kostnaden for behandling er svært høy sammenlignet med årlig inntekt.

Han kunne også fortelle at mange unge i området mangler tenner, da førstevalget blant de fattige her i Jamaica ofte er å trekke en tann som gir ubehag fremfor å behandle og bevare den.

Vi besøkte ulike potensielle plasser, hvor vi ser for oss at vi kan ta med mobilt dentalt utstyr og tilby barn og trengende tannsubstansbevarend behandling og profilaktisk opplæring.
#tannhelseutengrenser #tug #dentalhealthwithoutborders #oralhealth #jamaica @ Jamaica
... See MoreSee Less

View on Facebook

Studietur til Jamaica🇯🇲

Tannhelse Uten Grenser har som mål om å starte nye prosjekter i 2019. Det var flere prosjektland som var aktuelle men etter grundig vurdering og innsamling av informasjon ble vi enige om å ta en studietur til Jamaica for å møte kontaktene vi hadde fått og gjøre oss kjent med landet.

Studieturen har flere formål:
•Kartlegge behovsområder og gjennomførbarhet.
•Finne egnede lokalisasjoner for profilaktisk opplæring og pasientbehandling i storskala. •Og ikke minst etablere kontakt med lokale samarbeidspartnere for å sikre et langsiktig og bærekraftig prosjekt.

Studieturen har gitt ønskede resultater; vi har funnet 6 potensielle lokalisasjoner spredt rundt i Jamaica, hvor det er ikke- eksisterende eller svært redusert tannhelsetilbud og hvor mennesker lever under fattigdom. Et potensielt prosjekt her i Jamaica blir i første omgang bestående av feltarbeid hvor vi drar ut til distriktene å hjelper der de som trenger hjelpen bor.

Jobben videre nå vil være å vurdere de ulike lokalisasjonene, samle ytterligere informasjon og samarbeide videre med kontaktnettverket vi har dannet oss. Foruten om å bistå med prosjekt ønsker vi å hjelpe til med nødvendig utstyr og dentalt forbruksmateriale.

Pilotprosjektet blir i august 2019, hvor vi til da har avklart hvilke plasser vi skal jobbe på. Teamet til dette pilotprosjektet er allerede på plass, videre ønsker vi å ha prosjekt her 2 ganger årlig.

På de neste postene presenterer vi de ulike stedene vi har besøkt og som er potensielle samarbeidspartnere for videre prosjekt.
#tannhelseutengrenser #oralhealth #jamaica #tugnorway #dentalhealthwithoutborders
... See MoreSee Less

View on Facebook

Takk for støtten!

Vil du ha logoen til din bedrift her?

Tannhelse uten grenser trenger sponsorer! Send en e-post til post@tannhelseutengrenser.no hvis du eller din bedrift ønsker å bidra!

Dette er Tannhelse uten grenser:

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon (forening) som arbeider for å fremme oral helse i land der det finnes dårlige tannhelsetilbud. En gruppe frivillig tannhelsepersonell reiser og hjelper dem som har størst behov for behandling, uavhengig av pasientens politiske, etniske og religiøse tilhørighet. De frivillige arbeiderne utfører gratis akutt behandling, profylaktisk arbeid og undervisning i oral helse.

Lær mer om organisasjonen!

Les om vårt arbeid i Ethiopia

I år reiste 6 tannleger sammen med Tannhelse Uten Grensertil Addis Abeba!

Vi jobbet både på Universitetet i Addis Abeba, på lokalt sykehus, samt andre samarbeidsinstitusjoner. Les dagsrapportene i bloggen vår!


vår blogg

Vil du bidra?

Vi er avhengige av gode støttespillere for å lykkes i vårt arbeid
Donasjoner mottas med stor takk, enten det er pengebeløp eller utstyr. Penger kan doneres via PayPal eller kontooverføring.
Send oss gjerne en e-post hvis du ønsker å bidra: post@tannhelseutengrenser.no.


Donasjoner


  • Donasjoner kan gjøres enten via PayPal, eller direkte kontooverføring. For PayPal, bruk knappen under. Vårt kontonummer er: 8601.66.06032
  • Vipps: 105 889

Vi samarbeider med universitetet i Addis Ababa

Tannhelse Uten Grenser samarbeider med det odontologiske fakultetet i Addis Ababa ved å bruke behandlingsrommet i fakultetet til å utføre akutt tannbehandling, holde undervisning for odontologi studentene og gi opplæring til lokalbefolkningen om bedre munnhygiene. Gjennom prosjektet får de etiopiske odontologistudentene mulighet til å utveksle faglig kompetanse og kliniske råd samt tilgang på utstyr donert fra givere i Norge. Prosjektet i Etiopia er rettet hovedsakelig mot barn og dens primære mål er å utvikle og gjennomføre bærekraftige og forebyggende programmer for barn og unge som bor i Etiopia.

Vi samarbeider med universitetet i Addis Ababa

Tannhelse Uten Grenser samarbeider med det odontologiske fakultetet i Addis Ababa ved å bruke behandlingsrommet i fakultetet til å utføre akutt tannbehandling, holde undervisning for odontologi studentene og gi opplæring til lokalbefolkningen om bedre munnhygiene. Gjennom prosjektet får de etiopiske odontologistudentene mulighet til å utveksle faglig kompetanse og kliniske råd samt tilgang på utstyr donert fra givere i Norge. Prosjektet i Etiopia er rettet hovedsakelig mot barn og dens primære mål er å utvikle og gjennomføre bærekraftige og forebyggende programmer for barn og unge som bor i Etiopia.


Organisasjonen

Wubalem Kassahun

Styreleder og grunnlegger
Født i Ethiopia, kom til Norge som 8-åring. Utdannet tannlege ved Universitet i Bergen. Medlem av Den norske tannlegeforening. Driver privat tannlegepraksis i Oslo.


Sinduja Nagendrarasa

Styremedlem
Opprinnelig fra Sri Lanka, har vokst opp i Norge. Utdannet tannlege ved Universitetet i Bergen. Medlem av Den norske tannlegeforening. Jobber for den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus.


Umair Zia

Styremedlem
Opprinnelig fra Pakistan, har vokst opp i Norge. Utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo. Medlem av Den norske tannlegeforening. Jobber i privat tannklinikk i Oslo.


Magnus Rogne Halland

Styremedlem
Tannlege, utdannet ved Universitetet i Bergen. Jobber i privat prakis i Bergen og i Valdres.

Shane Murray

Medgrunnlegger og bidragsyter til TUGs prøveprosjekt i Ethiopia
Shane var med å starte Tannhelse Uten Grenser. Han har også bidratt til vårt prøveprosjekt i Ethiopia i 2016.